Frågor och svar

Här finns svar på de vanligaste frågorna om Bröderna Far & Son, välkommen att kontakta oss om du har fler frågor!

Vad ska vi ordna inför spelningen?

Ingenting utöver ett jordat eluttag. Detta finns i nästan alla hus som inte är mycket gamla och det räcker med ett uttag. I övrigt har vi med oss allt vi behöver själva.

Hur stor plats behöver ni?

Vi vill helst ha 3x2 meter, men i nödfall kan vi klämma ihop oss på en något mindre yta.

Kan ni spela utomhus?

Kontakta alltid oss i förväg för vidare information om spelningen är utomhus, normalt sett är det inga problem.

Hur lång tid i förväg behöver ni tillgång till lokalen?

Vi är normalt på plats c:a en timme innan spelningen börjar, det går fort för oss att ställa upp utrustningen.

Inom vilket område spelar ni?

Vi utgår från Helsingborg respektive Lund och spelar inom Skåne.

Hur mycket kostar det?

Kontakta oss för ett prisförslag.

Vilka typer av spelningar tar ni?

Vi är öppna för det mesta! Några exempel på var vi spelar är träffpunkter, pensionärsföreningar, fester, boenden, kulturkvällar o.s.v.

Har ni egen ljudanläggning?

Ja, vi har en anläggning som klarar en bit över 100 personer i publiken.

Hur lägger ni upp ert musikquiz?

Vi anpassar upplägget i samråd med arrangören utifrån förutsättningarna vid varje enskilt tillfälle. Läs mer här.

Hur fungerar det praktiska kring era sånghäften?

Till våra 50- och 60-talscaféer finns ett sånghäfte så att publiken kan sjunga med. Arrangörer som bokar dessa program får i god tid före evenemanget häftet som pdf-fil för egen utskrift.